Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po. - Pia. 09 - 17:00, So. 09 - 12:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Hovädzí dobytok
  3. Butox 7,5 mg/ml pour on 1000 ml

Butox 7,5 mg/ml pour on 1000 ml

SÚHRN  CHARAKTERISTICKÝCH  VLASTNOSTÍ  LIEKU  1.       NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU Butox 7,5 suspenzia pour on 2.       KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLO... celý popis
Dostupnosť
skladom 7 ks
124,10 EUR
103,42 EUR
bez DPH
ks
Číslo produktu:3603
Kompletné špecifikácie

SÚHRN  CHARAKTERISTICKÝCH  VLASTNOSTÍ  LIEKU

 1.       NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Butox 7,5 suspenzia pour on

2.       KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Účinná  látka:

Deltamethrinum            0,750g v 100ml

Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3.       LIEKOVÁ FORMA

Suspenzia.

Krémová suspenzia.

4.       KLINICKÉ   ÚDAJE

4.1     Cieľový druh

Hovädzí dobytok a ovce.

4.2     Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na liečbu a liečebno-ochranne pri napadnutí hovädzieho dobytka muchami, všami,a švolami Mallophaga. Melofagóza oviec.

4.3     Kontraindikácie

Žiadne.

4.4     Osobitné upozornenia  pre každý cieľový druh

Pri švolách u oviec sa odporúča aplikácia lieku najneskôr deň po ostrihaní, strihanú skupinu oddeliť a bahnice ostrihať a ošetriť 4-6 týždňov pred bahnením.

Liek neaplikovať počas horúčav, kvôli nebezpečiu olizovania inými zvieratami.

4.5     Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Nie sú.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Počas zaobchádzania s liekom nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred jedlom a po práci si umyť ruky a nechránenú pokožku.

Iné bezpečnostné opatrenia

Nie sú

4.6     Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Nie sú známe.

4.7     Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Môže sa používať počas gravidity a laktácie.

4.8     Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Niektoré insekticídy na báze organofosfátov môžu znižovať rýchlosť metabolizmu a tak  zvýšiť toxicitu deltametrínu.Preto sa liek neodporúča aplikovať s liekmi na báze organofosfátov.

4.9     Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Odporúčanú dávku naniesť rovnomerne na chrbát zvieraťa od hlavy po koreň chvosta.

Hovädzí dobytok:

Muchy: do100 kg.hm.                    10ml

              od 100 do 300kg.hm.        20ml

              nad 300 kg.hm.                 30ml

Predĺžený  účinok trvá 6-10 týždňov.

Hovädzí dobytok, ovce: Vši a švoly a melofagóza oviec 10 ml / zviera   

4.10   Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Dvojnásobné predávkovanie odporučenej dávky, nevyvoláva žiadne nežiaduce účinky.

4.11   Ochranná (-é)  lehota (-y)

Mäso a orgány  -     hovädzí dobytok 18 dní

  • ovce 1 deň

kravské a ovčie mlieko:11hodín

5.       FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitikum, ATC.Vet.kód:QP53AC11

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Butox suspenzia pour on je ektoparazitikum, ktorého účinná látka deltametrín patrí do skupiny syntetických pyretroidov.Jeho spôsob účinku spočíva v oplyvňovaní  neurotransmisie cez Na pumpy cieľového parazita.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikáciu na kožu je deltametrín len slabo absorbovaný cez kožu hovädzieho dobytka a oviec a zvyšok zostáva dostupný pre cieľového ektoparazita. Absorbované množstvo látky sa vylúči hlavne fekáliami. Z hľadiska reziduí je cieľovým tkanivom tuk.

6.       FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1     Zoznam pomocných látok

Natrii laurysulfas

Silicii dioxidum colloidale

Rhodorsil 416

Rhodorsil 426

Dispergenns SI

Xanthani gummi

Acidum citricum

Formaldehydum  solutum

Propylenglycolum

Aqua purificata

6.1     Inkompatibility

Liek sa neodporúča aplikovať s liekmi na báze organofosfátov.

6.3     Čas použiteľnosti

250 ml a 100ml balenie : 3 roky

2500 ml: 2 roky

6.4     Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do  25°C.Uchovávať oddelene od potravín a nápojov a krmív.

6.5     Charakter a zloženie vnútorného obalu

250ml a 1000ml: polyetylénové (PET) fľaše

2,5l : polyetylénové (PET) prenosné fľaše

6.6     Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia  byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

7.       DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Intervet International B.V., Postbus 31,5830 AN Boxmeer, Holandsko

8.       REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)

96/039/99-S

9.       DÁTUM PRVÉHO ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII ALEBO DÁTUM PREDĹŽENIA PLATNOSTI ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

22.4.1999/7.6.2005

10.     DÁTUM REVÍZIE TEXTU

9.9.2013

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke ÚŠKVBL www.uskvbl.sk

Len na veterinárny predpis.

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA

Netýka sa

Tovar zaradený v kategóriách
Veterinárne diéty

   

  

       

   

         

Predajňa : AlfaVet Pod hájom 4254/210 Dubnica nad Váhom
Logo
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
alfavet.lekaren@gmail.com
Po. - Pia. 09 - 17:00, So. 09 - 12:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk