Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po. - Pia. 09 - 12 / 14 - 17:00, So. 09 - 12:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Mačky
  3. PestiGon Combo 50/60 mg 3 pip. pre mačky a fretky

PestiGon Combo 50/60 mg 3 pip. pre mačky a fretky

NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU PestiGon Combo 50 mg/60 mg roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre mačky a fretky Fipronilum (S)-methoprenum   OBSAH ÚČI... celý popis
Dostupnosť
na dopyt 1 ks
12,40 EUR
10,33 EUR
bez DPH
ks
Číslo produktu:783
Kompletné špecifikácie

NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

PestiGon Combo 50 mg/60 mg roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre mačky a fretky

Fipronilum

(S)-methoprenum

 

OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)

Jedna 0,5 ml ml pipeta obsahuje:

Účinná látka:

Fipronilum                                                      50 mg

(S)-methoprenum                                           60 mg

Pomocné látky:  

Butylhydroxyanizol E320                              0,1 mg

Butylhydroxytoluén E321                             0,05 mg

Číry, žltý roztok.

 

INDIKÁCIE

U mačiek:

Používa sa proti napadnutiu blchami samotnými alebo spolu s kliešťami a/alebo všami.

-liečba napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.). Insekticídny účinok proti novému napadnutiu dospelými blchami pretrváva počas 4 týždňov. Prevencia rozmnožovania bĺch inhibíciou vývoja vajíčok (ovicídny účinok), lariev a ich vývojových štádií (larvicídny účinok) vyvinutých z vajíčok nakladených dospelými blchami, počas šiestich týždňov po aplikácii.

-liečba napadnutia kliešťami (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Liek má trvalý akaricídny účinok po dobu až 2 týždňov proti kliešťom (vychádzajúc z experimentálnych údajov).

--iečba napadnutia všami (Felicola subrostratus).

 

Liek sa môže použiť ako súčasť liečebnej stratégie pri liečbe alergickej dermatitídy po uhryznutí blchou (FAD).

U fretiek:

Používa sa proti napadnutiu blchami samotnými alebo spolu s kliešťami.

-liečba napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.). Insekticídny účinok proti novému napadnutiu dospelými blchami pretrváva počas 4 týždňov. Prevencia rozmnožovania bĺch inhibíciou vývoja vajíčok (ovicídny účinok), lariev a ich vývojových štádií (larvicídny účinok) vyvinutých z vajíčok nakladených dospelými blchami.

-liečba napadnutia kliešťami (Ixodes ricinus). Liek má trvalý akaricídny účinok po dobu až 2 týždňov proti kliešťom (vychádzajúc z experimentálnych údajov).

 

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať liek u mačiat mladších ako 8 týždňov a/alebo vážiacich menej ako 1 kg. Liek nepoužívať

u fretiek mladších ako 6 mesiacov.

Nepoužívať u chorých (napr. systémové ochorenia, horúčka) alebo zotavujúcich sa zvierat.

Nepoužívať u králikov, pretože môže dôjsť k nežiaducim reakciám a dokonca aj k úhynu.

Vzhľadom na chýbajúce štúdie sa neodporúča používať liek u iných zvierat ako u cieľových druhov.

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Vyhnite sa predávkovaniu.

 

Mačky:

Medzi ojedinele sa vyskytujúcimi možnými nežiaducimi účinkami boli po použití lieku zaznamenané

prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (šupinatenie kože, lokálna alopécia, pruritus, erytém)

a celkový pruritus alebo celková alopécia. Výnimočne bola zaznamenaná hypersalivácia, reverzibilné

neurologické príznaky (hyperestézia, depresia, nervozita) alebo vracanie.

 

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

-veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).

 

Ak dôjde k olízaniu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená hlavne charakterom vehikula.

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.
?

CIEĽOVÝ DRUH

Mačky a fretky.

 

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Dávkovanie:

1 pipeta s obsahom 0,5 ml na mačku, čo zodpovedá minimálnej odporučenej dávke 5 mg/kg fipronilu a 6 mg/kg (S)-methoprenu.

1 pipeta s obsahom 0,5 ml na fretku, čo zodpovedá minimálnej odporučenej dávke 50 mg fipronilu a 60 mg (S)-methoprenu na fretku.

Cesta podania:  len na vonkajšie použitie, nakvapkaním na kožu.

Pipetu vybrať z vrecka až bezprostredne pred použitím.

Spôsob podania:

Vyberte pipetu z vrecka použitím nožníc alebo prehnite pozdĺž diagonálnej línie až sa ukáže zárez, odtrhnúť dozadu cez zárez.                      

Držte pipetu v zvislej polohe. Poklepte po úzkej časti pipety, aby sa obsah dostal do

hlavnej časti pipety. Odkrúťte alebo odlomte koniec pipety.                                                    

Rozhrňte srsť zvieraťa na chrbte v oblasti základne krku vpredu medzi lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Priložte hrot pipety na kožu a stlačte pipetu niekoľkokrát, aby sa obsah vyprázdnil úplne a priamo na kožu v jednom mieste.                                                       

V mieste podania môžu byť pozorované prechodné zmeny na osrstení (zlepené/mastné chlpy).

 

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pred ošetrením by sa mali zvieratá presne odvážiť.

Je dôležité zabezpečiť, aby bol liek aplikovaný na miesto, kde si ho zviera nemôže olízať a tiež, aby si ho zvieratá po ošetrení neolízali navzájom

Nie sú dostupné údaje o vplyve kúpania/šampónovania na účinok lieku u mačiek a fretiek.

Avšak na základe skúseností získaných u psov sa neodporúča kúpať zvieratá behom 2 dní po aplikácii lieku.

Minimálny interval medzi aplikáciami je 4 týždne.

 

OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

 

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu  detí.

Uchovávať v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na vrecúšku a škatuľke.

 

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Len pre zvieratá.

Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov, preto nie je možné úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb ak sú nepriaznivé podmienky.

Blchy zo zvierat často zamoria zvieracie košíky, pelechy a miesta pravidelného odpočinku ako koberce a čalúnený nábytok, ktoré majú byť v prípade masívnej infestácie a na začiatku liečebných opatrení ošetrené vhodným insekticídnym prípravkom a pravidelne vysávané.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Potenciálna toxicita lieku pre mačatá mladšie ako 8 týždňov, ktoré sú v kontakte s ošetrenou matkou nie je zdokumentovaná. V takýchto prípadoch je potrebná zvláštna pozornosť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Zabráňte kontaktu lieku s očami zvieraťa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice, pokožky a očí. Vyhýbajte sa preto kontaktu lieku s ústami, pokožkou a očami. V prípade náhodného zásahu očí ich ihneď dôkladne opláchnite čistou vodou. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi. V prípade kontaktu lieku s pokožkou umyť ruky mydlom a vodou.

 

Ľudia so známou precitlivenosťou na insekticídy alebo alkohol sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym liekom.

Po použití si umyte ruky.

Požitie lieku je škodlivé. Zabráňte deťom prístup k pipetám a zlikvidujte použité pipety ihneď po aplikácii lieku. V prípade náhodného požitia lieku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nechytajte ošetrené zvieratá a nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali, pokým nie je ošetrené miesto suché. Preto sa neodporúča zvieratá ošetrovať cez deň, ale podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, zvlášť s deťmi.

Gravidita a laktácia

Mačky:

Liek sa môže použiť počas gravidity.

Na použitie počas obdobia laktácie pozri časť „Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh” v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Fretky:

Laboratórne štúdie s fipronilom nedokázali žiadne teratogénne, fetotoxické alebo maternotoxické účinky. Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená u fretiek počas gravidity a laktácie. Použiť len po zhodnotení prínosu/rizika zodpovedným veterinárnym lekárom.

Predávkovanie (príznaky, bezpečnostné postupy, antidotá)

U mačiek:

Žiadne nežiaduce účinky neboli pozorované v laboratórnych štúdiách potvrdzujúcich bezpečnosť lieku u cieľových druhov zvierat, prevedené u mačiek a mačiat vo veku 8 týždňov a starších a vážiacich približne 1 kg, ktorým bola po dobu šesť po sebe idúcich mesiacov podaná jedenkrát mesačne dávka päťnásobne vyššia ako je odporúčaná dávka.

Po liečbe sa môže objaviť svrbenie.

Podanie prekročenej dávky lieku spôsobuje zlepenie srsti v mieste aplikácie, avšak pokiaľ sa objaví, zmizne do 24 hodín po podaní.

U fretiek:

U fretiek vo veku 6 mesiacov a starších, ktorým bola 4 krát v dvojtýždňových intervaloch podaná dávka päťnásobne vyššia ako odporúčaná, bola spozorovaná strata hmotnosti u niektorých zvierat.

Fipronil a (S)-methopren môžu nepriaznivo pôsobiť na vodné organizmy.

Nekontaminujte rybníky, vodné toky alebo kanály liekom alebo prázdnymi obalmi.
?

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie o balení

0,5 ml pipeta vytvarovaná z fólie s 3 vrstvami: polypropylén/COC/polypropylén, lakový laminát bez obsahu rozpúšťadiel a kopolymér polyetylénu/EVOH/polyetylénu. Pipety sú zabalené v 4 vrstvovom fóliovom vrecku, odolnom proti otvoreniu deťmi z LDPE/nylónu/hliníkovej fólie/polyesterovej fólie a vonkajšej škatuľke.

 

 

 

Tovar zaradený v kategóriách
Veterinárne diéty

   

  

       

   

         

Predajňa : AlfaVet Pod hájom 4254/210 Dubnica nad Váhom
Logo
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
alfavet.lekaren@gmail.com
Po. - Pia. 09 - 12 / 14 - 17:00, So. 09 - 12:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk