Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po. - Pia. 09 - 17:00, So. 09 - 12:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Psy
  3. Effitix L 268 mg/2400 mg spot-on psy (20 - 40 kg ) 4 pipety

Effitix L 268 mg/2400 mg spot-on psy (20 - 40 kg ) 4 pipety

Effitix 268 mg/2400 mg spot-on roztok pre veľké psy KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá 4,4  ml pipeta obsahuje: Účinné látky: Fipronilum     ... celý popis
Dostupnosť
skladom
30,80 EUR
25,67 EUR
bez DPH
Momentálne nie je k dispozícii
Číslo produktu:382
Kompletné špecifikácie

Effitix 268 mg/2400 mg spot-on roztok pre veľké psy

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 4,4  ml pipeta obsahuje:

Účinné látky:

Fipronilum                          268,40 mg

Permethrinum                 2398,00 mg

Pomocné látky:

Butyhydroxyanisol  E320             0,88 mg

Butylhydroxytoluen E321           0,44mg

LIEKOVÁ FORMA : Roztok na nakvapkanie na kožu. Číry, žltý roztok.

Cieľový druh : Psy.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Pri psoch sa má použiť proti infestácii blchami a/alebo kliešťami, keď je potrebný repelentný (proticicavý) účinok proti kútovkám (Phlebotomus perniciosus) a/alebo komárom.

Blchy:

Liečba a prevencia psov napadnutých blchami (Ctenocephalides felis). Blchy nachádzajúce sa na psoch sú usmrtené za 24 hodín po liečbe. Jedno ošetrenie poskytuje účinnú ochranu proti napadnutiu dospelými blchami počas 4 týždňov. Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie na kontrolu alergickej dermatitídy vyvolanej blchami (FAD), kde bola diagnóza predbežne stanovená veterinárnym lekárom.

Kliešte:

Jedno ošetrenie poskytuje účinnú akaricídnu ochranu proti napadnutiu kliešťami (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus a Rhipicephalus sanguineus)  počas 4 týždňov. Pokiaľ sú kliešte prítomné v čase aplikácie, je možné, že nie všetky z nich budú usmrtené v priebehu prvých 48 hodín, ale môžu byť usmrtené do týždňa.

Bodavý hmyz kútovky a komáre:

Jedno ošetrenie poskytuje repelentný účinok proti kútovkám (Phlebotomus perniciosus)  a proti komárom (Culex pipiens, Aedes aegypti) počas 4 týždňov.

Kontraindikácie

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nepoužívať u králikov a mačiek z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu .

Nepodávať chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka...) alebo zvieratám v rekonvalescencii.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Veterinárny liek zostáva účinný aj po vystavení zvieraťa na slnečné svetlo, alebo ak zviera zmokne v daždi.

Zabráňte častému kúpaniu alebo šampónovaniu ošetrených psov, aby nepriaznivo neovplyvnili trvanie účinnosti lieku.

Ak je šampónovanie psa potrebné, urobte tak pred aplikáciou lieku. Štúdie ukazujú, že liek zostáva účinný proti blchám ak je pes vo vode 14 dní po liečbe.

U psa s blchami sa môžu prejavovať alergické reakcie na blšie sliny zvané alergická dermatitída vyvolaná blchami (FAD). Ak váš pes má zapálenú pokožku, má svrbenie a štípance, početné škrabance, je rozrušený a nepokojný, mali by ste navštíviť veterinárneho lekára pre stanovenie diagnózy, či váš pes netrpí alergickou dermatitídou FAD.

Na zníženie opätovného napadnutia novými blchami sa odporúča ošetriť všetky psy v domácnosti. Ostatné zvieratá žijúce v tej istej domácnosti taktiež majú byť ošetrené vhodným liekom. Blchy z domácich zvierat často napádajú zvieracie prepravky, ležovisko, preto miesta odpočinku ako sú koberce, bytové zariadenia, je potrebné v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a pravidelne vysávať.

Samotné bodnutie alebo uštipnutie bodavkou či komárom, môže mať aj spojitosť. V prípadoch, keď sú nepriaznivé podmienky, prenos infekčných ochorení týmito parazitmi nemôže byť vylúčený.

V štúdiách bol preukázaný 4 týždne trvajúci protibodavý účinok voči kútovkám a komárom. Preto pri krátkodobom cestovaní (menej ako 4 týždne) do endemických oblastí sa odporúča podať liečbu hneď pred očakávanou expozíciou. Pre dlhodobé vystavenie zvierat (napr. žijúcich v endemických oblastiach alebo ceste trvajúcej dlhšie ako 4 týždne), liečebná schéma bude závislá na miestnych epidemiologických informáciách.

 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

i) Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Pred ošetrením by mali byť zvieratá presne odvážené.

Bezpečnosť lieku nebola stanovená u psov mladších ako 12 týždňov alebo s hmotnosťou menej ako 1,5 kg.

Zabráňte, aby sa obsah pipety dostal do kontaktu s očami alebo tlamou ošetrovaného psa. Zabráňte perorálnemu príjmu lieku nedovolením olizovania ošetrovaného miesta liečeným alebo do kontaktu prichádzajúcim zvieraťom.

Tento liek je zvlášť jedovatý pre mačky a môže byť smrteľný v dôsledku osobitnej fyziológie mačiek, ktoré nie sú schopné metabolizovať niektoré zložky vrátane permetrínu. V prípade náhodného potriesnenia kože, mačku umyť šampónom alebo mydlom a urýchlene vyhľadať veterinárneho lekára. Aby sa zabránilo vystaveniu mačiek náhodnej expozícii týmto liekom, držte liečené psy mimo mačiek pokiaľ neuschne miesto podania. Dôležité je zabezpečiť, aby mačky nelízali miesto aplikácie na psovi, ktorý bol ošetrený s týmto liekom. V prípade expozície tohto typu, okamžite vyhľadať veterinárneho lekára.

Nepoužívať pre králiky a mačky.

ii) Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Tento liek môže pôsobiť neurotoxicky. Liek môže byť nebezpečný, ak je prehltnutý. Zabráňte jeho požitiu vrátane dotyku rúk s ústami. V prípade náhodného požitia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu alebo etiketu.

Tento liek môže spôsobiť podráždenie očí a slizníc. Vyvarujte sa preto kontaktu lieku s ústami a očami vrátane kontaktu rúk s ústami a očami.  V prípade náhodného zásahu očí ich ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Ak dráždenie očí pretrváva, okamžite vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu alebo etiketu.

Zabráňte kontaktu s kožou. Ak sa liek dostane do kontaktu s kožou, dotknuté miesto ihneď umyť mydlom a vodou.  

Po použití si starostlivo umyť ruky.

Počas aplikácie lieku nefajčiť, nepiť ani nejesť. 

Osoby, u ktorých je známa precitlivelosť (alergia) na fipronil, permetrín alebo k pomocným látkam, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto veterinárnym liekom, ktorý vo veľmi zriedkavých prípadoch môže u niektorých jednotlivcov vyvolať dráždenie dýchania a kožné reakcie.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom sa s nimi hrať, pokiaľ miesto aplikácie neuschne, čo je asi za 12 hodín. Odporúča sa preto ošetrovať zvieratá skoro večer alebo neskoro popoludní, aby sa obmedzil styk s ošetreným zvieraťom. V deň liečby nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, zvlášť s deťmi.

Uskladnené pipety udržujte v originálnych obaloch. Aby sa zabránilo styku detí s použitými pipetami, použité pipety odstráňte vhodným spôsobom.

iii) Ostatné opatrenia

Fipronil a permetrín môžu nepriaznivo ovplyvniť vodné organizmy. Nedovoľte psom plávať vo vode v priebehu 2 dní po liečbe.

Liek môže ovplyvniť natrené, lakované alebo iné plochy v domácnosti alebo vybavenia bytu. Miesto podania lieku nechajte zaschnúť, kým dôjde do kontaktu s takýmito materiálmi.

Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

V mieste podania sa môžu objaviť prechodné kožné reakcie (svrbenie, začervenanie) a u niekoľkých psov bolo po použití popísané aj celkové svrbenie. Príležitostne boli sledované prechodné zmeny v správaní (zvyčajne hyperaktivita/podráždenie) a zvracanie.

V prípade oblízania ošetreného miesta, krátkodobo sa môže objaviť zvýšené slinenie.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Laboratórne štúdie s fipronilom a permetrínom nevykázali žiadny dôkaz teratogénnych alebo embryotoxických účinkov. Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená počas  gravidity a laktácie súk. Liek používať počas  gravidity a laktácie len podľa vyhodnotenia prospechu/rizika zodpovedným veterinárnym lekárom.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia : Nie sú známe.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Použitie nakvapkaním na kožu.

Dávkovanie:

Odporúčaná minimálna dávka je 6,7 mg fipronilu/kg ž. hmotnosti a 60 mg permetrínu/kg ž. hmotnosti.

Pes, hmotnosť

Fipronil (mg)

Permetrín (mg)

1,5-4 kg

26,8

240

4-10 kg

67

600

10-20 kg

134

1200

20-40 kg

268

2400

40-60 kg

402

3600

 Pre psy > 60 kg použiť vhodnú kombináciu pipiet.

Cesta podania a dávkovanie:

Vyberte pipetu z blistrového obalu. Držte pipetu kolmo. Poklopte na úzku časť pipety, aby ste sa uistili, že jej obsah je v tele pipety. Prelomte odlamovací uzáver pipety pri naznačenej línii. Rozhrňte srsť zvieraťa tak, aby bola viditeľná koža. Priložte hrot pipety priamo na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby sa obsah vyprázdnil na dve až štyri odlišné miesta, v závislosti od hmotnosti tela, pozdĺž chrbta psa až po bázu chvosta.

Pre orientáciu: psom pod 20 kg má byť liek podaný na dve miesta, zatiaľ čo psom s hmotnosťou vyššou ako 20 kg na 2 – 4 miesta.

Plán ošetrenia:

Liek má byť použitý v prípade potvrdeného napadnutia alebo rizika napadnutia blchami a/alebo kliešťami a keď sa vyžaduje aj repelentný účinok proti kútovkám a/alebo komárom.

V závislosti od výskytu ektoparazitov zodpovedný veterinárny lekár môže odporučiť opakovanie ošetrenia. Medzi dvoma ošetreniam má uplynúť obdobie aspoň 4 týždňov.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Bezpečnostné štúdie boli vykonané s 5-násobným prekročením maximálnej odporúčanej dávky na zdravých 12-týždňových šteňatách ošetrených 3 krát v odstupe 3 týždňov.

Nebezpečenstvo vzniku nežiaducich reakcií sa môže zvýšiť v prípade predávkovania, preto zvieratá majú byť ošetrené pipetou správnej veľkosti v závislosti od hmotnosti zvieraťa.

Ochranná (-é)  lehota (-y) : Neuplatňuje sa.

Tovar zaradený v kategóriách
Veterinárne diéty

   

  

       

   

         

Predajňa : AlfaVet Pod hájom 4254/210 Dubnica nad Váhom
Logo
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
alfavet.lekaren@gmail.com
Po. - Pia. 09 - 17:00, So. 09 - 12:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk