Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po. - Pia. 09 - 12 / 14 - 17:00, So. 09 - 12:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Včely
  3. Varidol 125 mg/ml sol. 1 x 5 ml

Varidol 125 mg/ml sol. 1 x 5 ml

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ VETERINÁRNEHO LIEKU   1.  NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU Varidol 125 mg/ml roztok na  liečebné  ošetrenie včiel   2.  K... celý popis
Dostupnosť
skladom 71 ks
4,90 EUR
4,08 EUR
bez DPH
ks
Číslo produktu:1704
Podobné produkty
    Fumigantné pásiky 50 ks
    5,00 EUR
    4,17 EUR bez DPH
    5,00 EUR
    4,17 EUR bez DPH
    skladom 90 ks
    ks
    Kompletné špecifikácie

    SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ VETERINÁRNEHO LIEKU

     

    1.  NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

    Varidol 125 mg/ml roztok na  liečebné  ošetrenie včiel

     

    2.  KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

    Účinná látka:

    Amitrazum 125 mg/ml

     

    Úplný zoznam pomocných látok viď bod 6.1

     

    3.  LIEKOVÁ FORMA

    Roztok na liečebné ošetrenie včiel.

    Svetlohnedý roztok.

     

    4.  KLINICKÉ ÚDAJE

    4.1  Cieľové druhy zvierat

    Včelstvá včely medonosnej (Apis mellifera L.)

     

    4.2  Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

    Varroáza včiel: ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia ektoparazitickým roztočom Varroa destructor v dobe, keď sú včelstvá bez plodu alebo majú len malú plochu zaviečkovaného plodu. Typ liečby: diagnostika a liečenie v čase  od 1. októbra do 15. apríla.

     

    4.3  Kontraindikácie

    Nepoužívať v čase  od 16. apríla do 30. septembra, keď sú vo včelstvách veľké plochy plodu a med určený pre ľudský konzum.

     

    4.4  Osobitné upozornenia pre cieľový druh

    Nie sú.

     

    4.5  Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

    Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

    Počas uzatvorenia letáča včelstvo kontrolovať a v prípade silného rozrušenia letáč otvoriť.

     

    Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

    Pri práci je nutné vyvarovať sa požitiu, nadýchaniu a pofŕkaniu pokožky alebo očí. Pri aplikácii je nutné použiť vhodný ochranný odev, okuliare, respirátor s chemickou vložkou A1 a gumové rukavice. Aerosol nepoužívať v uzavretom priestore a vo vonkajšom priestore použiť respirátor do 5m od prístroja. Pri práci s acetónom odstrániť z pracoviska všetky možné zdroje otvoreného ohňa. Pokiaľ dôjde k styku s pokožkou, opláchnuť  zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody.

     

    4.6  Nežiadúce účinky

    Nie sú známe.

     

    4.7  Použitie počas gravidity, laktácie alebo znášky

    Neuplatňuje sa.

     

    4.8          Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

    Nie sú známe.

     

    4.9  Dávkovanie a  spôsob podania

    Liečivá látka sa vo včelstve medzi jednotlivé včely rozširuje pomocou dymu, ktorý vzniká tlením fumigantného pásika (aplikácia fumigáciou) alebo  zmesou  mikroskopických kvapalných častíc a vzduchu, vytvorenou vyvíjačom aerosolu (aplikácia aerosolom).

    Aplikácia fumigáciou

    Na jedno včelstvo sa použijú dve kvapky lieku (6,2 mg liečivej látky) na jednom pásiku. Pokiaľ včelstvo obsadá dva nadstavky, na pásik sa nakvapkajú až 4 kvapky. Pre veľmi slabé včelstvá sa použije len jedna kvapka. Po vsiaknutí lieku sa pásik na celej spodnej strane zapáli, pričom musí len tlieť, nesmie horieť plameňom. Tlejúci pásik sa pripevní vo zvislej polohe klinčekom do hornej polovice krycieho plástu. Úľ a letáč uzatvoríme. Po 30 minútach letáč otvoríme. Aplikujeme pri vonkajšej teplote nad + 10°C, vždy v čase, keď včely nelietajú, a to v období od 1. októbra do 15. apríla.

    Aplikácia aerosólom

    Na jedno včelstvo sa aplikuje aerosolová hmla z 3 ml 1,64% vodnej emulzie alebo acetónového roztoku  lieku (6,2 mg liečivej látky). Aerosol sa aplikuje vyvíjačom aerosolu VAT 1a (evidovaný veterinárny technický prostriedok) do letáčového otvoru úľa.

    Dávkovanie je zaistené dĺžkou expozície za predpísaného tlaku a teploty. U stredne silného včelstva je expozícia 120 sekúnd u vodnej emulzie  a 30 sekúnd u acetónového roztoku. U zvlášť silných alebo naopak slabých včelstvách sa expozícia koriguje podľa návodu výrobcu vyvíjača. Po skončení sa letáč uzatvorí na 30 minút. Aplikuje sa pri teplote nad  -5 °C počas dňa, keď včely nelietajú, a to v období od 1. októbra do 15. apríla.

     

    4.10  Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidota), ak sú potrebné

    Predávkovanie vyvoláva zvýšenú excitáciu, výskyt knock-down včiel na dne úľa až hynutie včiel.

    Opatrenie: rýchle odvetranie úľového priestoru.

     

    4.11  Ochranné lehoty

    Med: 0 dní

    Vosk z ošetrených plástov nesmie byť použitý na potravinárske a farmaceutické účely.

     

    5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

    Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitiká k topickému použitiu,  vrátane insekticídov – amidiny. ATCvet.kód: QP53AD01.

     

    5.1  Farmakodynamické vlastnosti

    Liek  vykazuje výrazné akaricídne účinky. Pri jednom ošetrení zbavuje dospelé včely priemerne až 95% parazitujúcich roztočov. Roztoče, ktoré parazitujú na vývojových štádiách v zaviečkovaných bunkách plástov nepostihuje. Liek pôsobí na parazity kontaktne. Nosičom účinnej látky je dym alebo aerosólová hmla, ktoré sú zachytávané aktívnym povrchom tela včiel. Tu zasiahnu parazitujúce roztoče.

     

    5.2  Farmakokinetické údaje

    Predklinické údaje o amitraze sú všeobecne známe (The pesticide manual 10.edition, BCPC, 1994). Amitraz vykazuje nízku toxicitu voči stavovcom, vo vodnom prostredí rýchlo degraduje a vykazuje silnú adsorpciu k pôde. Liek nezanecháva rezidua v mede ani vo vosku.

     

    6.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

    6.1  Zoznam pomocných látok

    Tetraisopropyldifenylkarbodiimid (Stabaxol 1)

    Nonoxinol (Ethylan KEO)

    Aromatické uhľovodíky C10    -  C13 (Solvesso)

    Pre fumigáciu: celulózové prúžky 25x90x0,8 mm, impregnované zmesou dusičnanov

     

    6.2  Inkompatibilita

    Neuplatňuje sa.

     

    6.3  Čas použiteľnosti

    Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 1 rok

     

    6.4  Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

    Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred chladom a priamym slnečným žiarením.

     

    6.5  Charakter a zloženie vnútorného obalu

    5 ml roztoku v liekovke z hnedého skla s kvapkacou vložkou a šroubovacím uzáverom,  písomná informácia je zatavená spoločne v priehľadnom PE sáčku.

     

    6.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

    Všetok nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý pochádza z tohto lieku, musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.

    Po použití sa prázdne liekovky vypláchnu, znehodnotia  a uložia na vyhradenej skládke. Výplach sa nesmie vylievať v blízkosti zdrojov podzemných vôd, recipientov  vôd povrchových a nesmie zasiahnuť verejnú kanalizáciu. Výplachy a nespotrebované zvyšky lieku sa vylejú do pôdy.

      

    7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

    Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

    Máslovice – Dol 94

    25266 Libčice nad Vltavou

    Česká republika

    Tel. +420220941259

    Fax. +420220941252

    e-mail beedol@beedol.cz

     

    8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

    96/0047/95 – S

     

    9.  DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

    17.7.1995/  21.7.2000/  26.10.2005

     

    10.  DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

    9.7.2012

    Tovar zaradený v kategóriách
    Veterinárne diéty

       

      

           

       

             

    Predajňa : AlfaVet Pod hájom 4254/210 Dubnica nad Váhom
    Logo
    Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
    alfavet.lekaren@gmail.com
    Po. - Pia. 09 - 12 / 14 - 17:00, So. 09 - 12:00
    Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk